سوالات متداول

سوالات شما وپاسخ‌های ما

شما می توانید سوالاتتان را بپرسید و پاسخ ها را با دقت تمام و مستند دریافت فرمایید. متداول ترین سوالات شما پاسخ داده شده است:

 • آیا هندسه و مقاطع مخروطی را بخوانیم؟

  مسلما اگر سایر مباحث را خوب بلد نیستید بهتر است ابتدا در سایر مباحث قوی شوید و سپس هندسه و مقاطع را شروع کنید.
 • خواندن کتاب شما کافیست؟

  برای یادگیری و تثبیت مطالب بله اما بهتر است کتاب تخته سیاه برای تست استفاده شود.
 • چند درصد ریاضی قابل رسیدن است؟

  یقطعا بستگی به شمادارد اما در کنکور تجربی رسیدن به درصد ۶۰ دور از انتظار نیست و در واقع کار ساده ایست.
 • امکان دارد کتاب شما را رایگان دانلود کنیم؟

  نه متاسفانه زیرا برای تهیه این کتاب سالها زحمت کشیده شده.


 مهندس نجفی
مدرس ریاضیات کنکور در شیراز و جنوب کشور

بهترین استاد ریاضی کنکور شیراز

بالا