آزمون مشتق

این فصل در کنکور تجربی۲ الی ۳ و در کنکور ریاضی حدودا ۴ سوال دارد.

 

 

مهندس نجفی
مدرس ریاضیات کنکور در شیراز و جنوب کشور

بهترین استاد ریاضی کنکور شیراز

بالا