کتاب مورد تایید

 

   دانش اموزان عزیز در بین کتابهای مختلفی که در دسترس شما می باشد دو کتاب تخته سیاه و گاج طلایی مورد تایید اینجانب است. خصوصا امسال از کتاب گاج طلایی به عنوان منبع رسمی استفاده می شود.

ابتدا نکات و تمرین و تست های جزوه در کلاس حل می شود و سپس تسته ای کتاب گاج طلایی را حل می کنید.

جلسات رفع اشکال از قسمت های ضروری کلاس ما می باشد.

مهندس نجفی

مدرس ریاضیات کنکور ۹۹ تجربی و ریاضی فیزیک به روش نکته و تست مفهومی در شیراز

بالا