شرایط کلاسها

مقدمه

در سالهای اخیر به مراتب دیده ایم که اگر آموزش ریاضیات به صورت مفهومی نباشد نتایج مناسبی نصیب دانش اموزان نخواهد شد. خصوصا از کنکور سراسری ۹۲ به بعد که تغییرات عمده ای ایجاد شده و بسیاری از روش ها نخ نما شده اند.

اینجانب پس از سالها کار در عرصه ریاضیات کنکور، مهمترین مساله برای بهره برداری مناسب دانش آموزان را تعداد کم دانش آموزان حاضر در کلاس می دانم زیرا:

به فرض عالی بودن نحوه ی کار استاد در یک کلاس، آیا در کلاسهای شلوغ وقت کافی برای رفع اشکال دانش آموزان، شناخت سطح و شخصیت آنها و پیگیری امور مربوط به آنها وجود دارد؟ قطعا پاسخ سوال فوق منفی خواهد بود.

بنابراین تعداد دانش آموزان کلاس حتما باید در محدوده بین ۱۰ تا ۱۵ نفر باشد و این مساله یک اصل بنیادی می باشد.

مساله مهم دیگر این است که دانش آموزان در محدوده مشخصی از سطح علمی در یک کلاس حضور داشته باشند.

بنابراین قبل از قبول یک دانش آموز حتما آزمونی برای سطح سنجی از ایشان به عمل خواهد آمد و تا حد امکان دانش آموزان از جهت سطح علمی فیلتر شده و با افراد شبیه به خود در یک کلاس قرار میگیرند.

 

زمان شروع و تعداد جلسات

کلاس های مقطع کنکور از اوایل مرداد ماه شروع و در اواخر بهمن ماه به پایان خواهند رسید و پس از آن کلاسهای جمع بندی برگذار خواهند شد.

کلاسهای سایر مقاطع از اول مهر آغاز و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهند داشت.

 

نحوه برگذاری کلاسها

ü      جلسات رفع اشکال به صورت خصوصی و در جلسات نیم ساعته در طول هفته برگذار خواهد شد که تشکیل آنها با درخواست دانش آموز و رایگان می باشد.

ü      پس از اتمام هر سرفصل مستقل یک آزمون گرفته خواهد شد و گزارش نتایج آزمون ها به اطلاع والدین خواهد رسید.

ü      کلاسهایی که از اوایل مرداد شروع شوند تا حد امکان طبق برنامه آزمون های آزمایشی قلمچی

ü      یا گاج خواهند بود و کلاسهایی که کمی دیرتر شروع شوند در اسرع وقت به این برنامه خواهند رسید.

                                  

        

قوانین و شرایط کلاس

ü      حضور به موقع در کلاس      

ü      رعایت احترام کلاس، دبیر و دانش آموزان دیگر

ü      انجام تکالیف محول شده (در صورت عدم انجام شایسته و بی توجهی به فرآیند کلاس، پس از بررسی های مالی و بازگرداندن هزینه ها حضور در کلاس لغو می شود.)

ü      برگذاری کلاسهای خصوصی تشویقی رایگان برای دانش آموزان برتر

 

هزینه کلاس ها

هزینه کلاسها با رعایت شرایط منصفانه به شرح زیر می باشد.

پایه نوع هزینه تعداد جلسات(حداقل)
کنکور تجربی کلاس عمومی حداکثر ۱۰ نفره دو ملیون و هشتصدهزار تومان ۳۵
کنکور ریاضی کلاس عمومی حداکثر ۱۰ نفره سه ملیون و هشتصد هزارتومان ۴۵
دهم و یازدهم هر دو رشته کلاس عمومی حداکثر ۱۰ نفره دو ملیون تومان ۲۵
کنکور تجربی خصوصی هفت ملیون و پانصد هزار تومان ۴۰
کنکور ریاضی خصوصی نه ملیون تومان ۵۰
دهم و یازدهم هر دو رشته خصوصی پنج ملیون تومان ۳۰

 

تعداد جلسات هر درس در مقطع کنکور

مباحث و تعداد جلسات کنکور رشته تجربی به شرح زیر می باشند.

مبحث تعداد جلسه مبحث تعداد جلسه
معادلات درجه دوم ۳جلسه دنباله ۲جلسه
تابع ۳جلسه حد و پیوستگی ۳ جلسه
قدر مطلق و جز صحیح ۳جلسه مشتق ۲جلسه
مثلثات ۳جلسه کاربرد مشتق ۳جلسه
احتمال و ترکیبیات ۲جلسه هندسه ۲جلسه
لگاریتم ۲جلسه آمار ۲جلسه
تعداد ۵ جلسه فوق العاده برای مباحث پر فشار در نظر گرفته شده که در صورت نیاز اضافه شود.

 

 

 

مباحث و تعداد جلسات ریاضی و حسابان کنکور رشته ریاضی به شرح زیر می باشند.

مبحث تعداد جلسه مبحث تعداد جلسه
معادلات درجه دوم ۳جلسه دنباله ۲جلسه
تابع ۴جلسه حد و پیوستگی ۳ جلسه
قدر مطلق و جز صحیح ۳جلسه مشتق ۳جلسه
مثلثات ۴جلسه کاربرد مشتق ۵جلسه
لگاریتم ۲جلسه هندسه ۵جلسه
آمار ۲جلسه
تعداد ۱۰ جلسه فوق العاده برای مباحث پر فشار در نظر گرفته شده که در صورت نیاز اضافه شود.

 

در صورتی که دانش آموز از ادامه کلاس منصرف شود:

در کلاسهای عمومی:

اگر تا دو جلسه اول انصراف داده شود، کل هزینه برگشت داده خواهد شد.

در غیر این صورت تعداد جلسات باقی مانده درصد گرفته و مبلغ باقی مانده بازگردانده می شود.

دانش آموزانی که بعد از شروع کلاس ها (قبل از گذشت ۵ جلسه از دوره) ثبت نام کنند در کلاس های جبرانی شرکت کرده تا به سطح کلاس برسند اما پس از گذشت ۵ جلسه به هیچ عنوان دانش آموز جدیدی به کلاس اضافه نخواهد شد.

در کلاسهای خصوصی:

هزینه مربوط به تعداد کلاسهای باقی مانده برگشت داده خواهد شد.

با احترام

مهندس نجفی

۰۹۱۷۳۰۴۵۵۲۷

بالا